Ének őrzi az időt (2006)

Bognár Szilvia – ének
Bede Péter – furulya, szaxofon
Bolya Mátyás – koboz
Juhász Gábor – gitár
Gyulai Csaba – ütőhangszerek
Pál István ”Szalonna” – hegedű
Thurnay Balázs – bolgár kaval, furulya, xilofon

Zeneszerző:
Kovács Zoltán – nagybőgő

Vendégek:
Sebestyén Márta – ének
Majorosi Marianna – ének
Erdélyi Flóra és Busa Dafna – mondóka

„Embernek ének őrzi az időt,
Az tartja számon minden eleinket!
Hallgass meg egy semmicske éneket,
S szíve járását hallod az időnek.”
(Ratkó József: Segítsd a királyt! – drámarészlet)

 1. Születés
 2. Forog az esztendő kereke
 3. Kicsi leán guzsalyasba
 4. Koppan az óra
 5. Este lett a leánnak
 6. Évkerék
 7. Tiszta fetekébe
 8. A csodahalott
 9. Molnár András éneke
 10. A mennybe vitt leány
 11. Évkerék
 12. Az utolsó átváltozás

Talán nem is lehetne megkapóbb érzékenységgel írni letűnt évszázadok ránk maradt kincseiről, amelyeket – többek között – a néphagyomány őrzött meg számunkra.

Így azokról a népdalokról, balladákról, amelyek – megénekelve az időszerű és egyben mindenkori emberi érzelmeket, sorsokat, eseményeket – emberöltőkön át hagyományozódtak. Nem csupán a dallamok szépsége, a szövegek csiszoltsága és örökérvényűsége megragadó, de a bennük rejtve fennmaradt szokásrend, hit- és hagyományvilág is. Ezek a „semmicske énekek” az egykori és foszlányaiban még élő tradicionális kultúra lenyomatai. Számtalan titkot, üzenetet őriznek, melyek megfejtése, megismerése örömet jelent a mai kor embere számára is. Ez a meggyőződés indított lemezem elkészítésére.

Dalokból, imádságokból, gyermekjátékok részletiből és szövegükben aktualizált balladákból kerekítettem a történet fonalát: egy asszonyi életutat. A születés – házasság – halál, mint
az emberélet fordulói közé ékelődik a gyermekkor és a párválasztás időszaka, majd a társas-családos élet évtizedei, ahol az apa és a gyermekek sorsa kerül előtérbe.

Én eldúdolom, zenész társaim Kovács Zoltán megfogalmazásában elmuzsikálják.
„Ének őrzi az időt”, mi őrizzük az éneket…